stirifirme.ro

Banca Națională a României: Stabilitate în Politica Monetară, Previziuni Moderat Optimiste

Într-un context economic global plin de incertitudini, Banca Națională a României (BNR) își menține abordarea prudentă, anticipând menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul actual de 7.00% în cadrul întâlnirii din 13 februarie. Această decizie reflectă o evaluare atentă a dinamicii inflației și a condițiilor economice, cu o ușoară tendință de îmbunătățire a previziunilor pe termen scurt și mediu.

Contextul Economic și Decizia BNR:

În ultima perioadă, inflația în România a înregistrat evoluții mai bune decât se anticipase, ceea ce a permis BNR să adopte o poziție ușor mai relaxată. Raportul actualizat privind inflația, care va fi publicat de BNR, este așteptat să indice presiuni inflaționiste mai scăzute în termen scurt și mediu, comparativ cu proiecțiile anterioare. Această tendință este susținută de extinderea plafonării prețurilor la produsele alimentare esențiale și de evoluțiile favorabile ale inflației la sfârșitul anului 2023.

Riscurile și Provocările Politicii Monetare:

Cu toate acestea, BNR rămâne vigilentă în fața unor riscuri semnificative, în special dinamica creșterii salariale, care constituie un risc major de inflație intern. De asemenea, banca centrală subliniază necesitatea unor măsuri corective suplimentare în domeniul fiscal, având în vedere potențialul impact inflaționist al unor noi pachete fiscale, mai ales într-un context de creștere economică accelerată.

Pe Plan Internațional:

Riscurile asociate lanțurilor de aprovizionare și prețurilor la materii prime rămân relevante, tensiunile din Marea Roșie și Orientul Mijlociu fiind deosebit de importante în acest sens. Aceste aspecte continuă să fie prioritare pe agenda BNR, influențând strategia de politică monetară.

Lichiditatea și Politica Monetară:

Un surplus record de lichiditate pe piața interbancară și o apropiere a ratei Robor la 3 luni de rata dobânzii pentru depozite sugerează că politica monetară efectivă este mai relaxată decât indică coridorul de dobândă de 6.00%-8.00%. Această situație pune sub semnul întrebării necesitatea reducerilor de rate ale dobânzii anticipate pentru sfârșitul anului.

Previziuni și Perspective:

BNR ar putea oferi indicii ușor dovish în cadrul acestei întâlniri, anticipând o inflație mai scăzută și accentuând riscurile asociate creșterii salariale. Se menține previziunea unei reduceri inițiale a ratei dobânzii în luna mai, cu o rată de politică monetară ajungând la 5.50% până la sfârșitul anului 2024, deși există posibilitatea ca ciclul de reducere a ratelor să înceapă mai devreme și să se oprească la un nivel mai ridicat, având în vedere condițiile de lichiditate foarte favorabile.

Piața Obligațiunilor Guvernamentale Românești:

Ministerul Finanțelor a început anul cu o emisiune decentă de obligațiuni guvernamentale românești (ROMGB), acoperind aproximativ 13% din planul anual. Cu toate acestea, cererea pentru ROMGB rămâne moderată în comparație cu alte piețe din regiune, reflectând o evaluare neutră a acestora în contextul actual.

Concluzii:

Deciziile BNR reflectă o abordare echilibrată și prudentă, ținând cont de evoluțiile economice interne și externe. Menținerea ratei dobânzii și perspectiva moderată asupra inflației subliniază angajamentul băncii centrale de a asigura stabilitatea prețurilor, în timp ce rămâne atentă la dinamica economică și financiară globală.

A fost utila pagina ?

Click pe stele pentru a vota

Media voturilor / 5. Voturi:

Mentenanță site pentru performanță maximă. Optimizează-ți site-ul și asigură-i funcționalitatea continuă! Alege serviciile!

Află Mai Multe